Giá Lắp Đặt Điện Năng Lượng Mặt Trời tại Quang Thanh Solar

Posted on Dịch Vụ 86 lượt xem

Tận dụng nguồn năng lượng tái tạo từ mặt trời không chỉ giúp giảm thiểu hóa đơn tiền điện hàng tháng mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Quang Thanh Solar mang đến những gói lắp đặt điện năng lượng mặt trời đa dạng, phù hợp với nhu cầu và ngân sách của bạn.

Các gói lắp đặt điện năng lượng mặt trời tại Quang Thanh Solar

Dưới đây là danh sách các gói lắp đặt điện năng lượng mặt trời tại Quang Thanh Solar:

 Gói 1: Tiết Kiệm Tiền Điện Cơ Bản

– Tiền Điện Hàng Tháng: Từ 1 – 2 triệu VNĐ

– Hệ Thống Cần Đầu Tư: 3.36 kWh – Hệ hòa lưới bám tải

– Thiết Bị:

– Pin Axitec solar 560w( Hãng Đức) công nghệ : N-Tyte TOPCON: 06 tấm. (15-20m2)

– Inverter INVT (có trung tâm bảo hành chính hãng tại Việt Nam): 01

– Vật tư phụ kiện hoàn chỉnh

– Sản xuất trung bình được 400kwh/Tháng

– Thời Gian Hoàn Vốn: 3 – 5 năm

– Chi Phí Vận Hành: Không, hệ thống hoạt động tự động

– Giá Khuyến Mại (VNĐ): 45.000.000 – 47.000.000 triệu

Gia Lap Dat Dien Nang Luong Mat Troi tai Quang Thanh Solar 1

 Gói 2: Nâng Cao Sức Mạnh Năng Lượng Mặt Trời

– Tiền Điện Hàng Tháng: Từ 2 triệu – 4 triệu VNĐ

– Hệ Thống Cần Đầu Tư: 5.04 kWh – Hệ hòa lưới bám tải

– Thiết Bị:

– Pin Axitec solar 560w (Hãng Đức)công nghệ : N-Tyte TOPCON: 9 tấm. (25-30m2)

– Inverter INVT (có trung tâm bảo hành chính hãng tại Việt Nam): 01

– Vật tư phụ kiện hoàn chỉnh

– Sản xuất trung bình được 604kwh/Tháng

– Thời Gian Hoàn Vốn: 3 – 5 năm

– Chi Phí Vận Hành: Không, hệ thống hoạt động tự động

– Giá Khuyến Mại (VNĐ): 57.000.000 – 59.000.000 triệu

Gia Lap Dat Dien Nang Luong Mat Troi tai Quang Thanh Solar 2

 Gói 3: Nguồn Năng Lượng Ổn Định

– Tiền Điện Hàng Tháng: Từ 5 triệu – 8 triệu VNĐ

– Hệ Thống Cần Đầu Tư: 10 kWh – Hệ hòa lưới bám tải

– Thiết Bị:

– Pin Axitec solar 560w (Hãng Đức)công nghệ : N-Tyte TOPCON: 18 tấm. (50-70m2)

– Inverter Sungrow (có trung tâm bảo hành chính hãng tại Việt Nam): 01

– Vật tư phụ kiện hoàn chỉnh

– Sản xuất trung bình được 1200kwh/Tháng- Thời Gian Hoàn Vốn: 3 – 5 năm

– Chi Phí Vận Hành: Không, hệ thống hoạt động tự động

– Giá Khuyến Mại (VNĐ): 105.000.000 – 120.000.000 triệu

Tất nhiên, dưới đây là tiếp tục danh sách các gói lắp đặt điện năng lượng mặt trời tại Quang Thanh Solar:

Gia Lap Dat Dien Nang Luong Mat Troi tai Quang Thanh Solar 3

 Gói 4: Cung Cấp Năng Lượng Dồi Dào

– Tiền Điện Hàng Tháng: Từ 10 triệu – 14 triệu VNĐ

– Hệ Thống Cần Đầu Tư: 15.12 kWh – Hệ hòa lưới bám tải

– Thiết Bị:

– Pin Axitec solar 560W (Hãng Đức)công nghệ : N-Tyte TOPCON: 27 tấm. (70-90m2)

– Inverter Sungrow (có trung tâm bảo hành chính hãng tại Việt Nam): 01

– Vật tư phụ kiện hoàn chỉnh

– Sản xuất trung bình được 1814kwh/Tháng

– Thời Gian Hoàn Vốn: 3 – 5 năm

– Chi Phí Vận Hành: Không, hệ thống hoạt động tự động

– Giá Khuyến Mại (VNĐ): 154.000.000 – 157.000.000 triệu

Gia Lap Dat Dien Nang Luong Mat Troi tai Quang Thanh Solar 4

 Gói 5: Sức Mạnh Năng Lượng Toàn Diện

– Tiền Điện Hàng Tháng: Từ 14 triệu – 17 triệu VNĐ

– Hệ Thống Cần Đầu Tư: 20.16 kWh – Hệ hòa lưới bám tải

– Thiết Bị:

– Pin Axitec solar 560w (Hãng Đức)công nghệ : N-Tyte TOPCON: 36 tấm. (90-100m2)

– Inverter Sungrow (có trung tâm bảo hành chính hãng tại Việt Nam): 01

– Vật tư phụ kiện hoàn chỉnh

– Sản xuất trung bình được 2419kwh/Tháng

– Thời Gian Hoàn Vốn: 3 – 5 năm

– Chi Phí Vận Hành: Không, hệ thống hoạt động tự động

– Giá Khuyến Mại (VNĐ): 200.000.000 – 210.000.000 triệu

Gói 6: Khả Năng Sản Xuất Lớn

– Tiền Điện Hàng Tháng: Từ 18 triệu – 25 triệu VNĐ

– Hệ Thống Cần Đầu Tư: 30.24 kWh – Hệ hòa lưới bám tải

– Thiết Bị:

– Pin Axitec solar 560w(Hãng Đức)công nghệ : N-Tyte TOPCON: 54 tấm. (140-150m2)

– Inverter Sungrow(có trung tâm bảo hành chính hãng tại Việt Nam) :01

– Vật tư phụ kiện hoàn chỉnh

– Sản xuất trung bình được 3628kwh/Tháng

– Thời Gian Hoàn Vốn: 3 – 5 năm

– Chi Phí Vận Hành: Không, hệ thống hoạt động tự động

– Giá Khuyến Mại (VNĐ): 330.000.000 – 347.000.000 triệu

Gói 7: Mạnh Mẽ và Hiệu Quả

– Tiền Điện Hàng Tháng: Từ 25 triệu – 30 triệu VNĐ

– Hệ Thống Cần Đầu Tư: 40.32 kWh – Hệ hòa lưới bám tải

– Thiết Bị:

– Pin Axitec solar 560W(Hãng Đức)công nghệ : N-Tyte TOPCON: 72 tấm. (185-200m2)

– Inverter Sungrow(có trung tâm bảo hành chính hãng tại Việt Nam) :01

– Vật tư phụ kiện hoàn chỉnh

– Sản xuất trung bình được 4838kwh/Tháng

– Thời Gian Hoàn Vốn: 3 – 5 năm

– Chi Phí Vận Hành: Không, hệ thống hoạt động tự động

– Giá Khuyến Mại (VNĐ): 405.000.000 – 425.000.000 triệu

Gói 8: Cung Cấp Năng Lượng Đáng Kể

– Tiền Điện Hàng Tháng: Từ 30 triệu – 40 triệu VNĐ

– Hệ Thống Cần Đầu Tư: 50.4 kWh – Hệ hòa lưới bám tải

– Thiết Bị:

– Pin Axitec solar 560w(Hãng Đức)công nghệ : N-Tyte TOPCON: 90 tấm. (235-240m2)

– Inverter Sungrow(có trung tâm bảo hành chính hãng tại Việt Nam) :01

– Vật tư phụ kiện hoàn chỉnh

– Sản xuất trung bình được 6048kwh/Tháng

– Thời Gian Hoàn Vốn: 3 – 5 năm

– Chi Phí Vận Hành: Không, hệ thống hoạt động tự động

– Giá Khuyến Mại (VNĐ): 484.000.000 – 527.000.000 triệu

Gói 9: Lưu Trữ Năng Lượng Hiệu Quả

– Tiền Điện Hàng Tháng: Từ 40 triệu – 50 triệu VNĐ

– Hệ Thống Cần Đầu Tư: 60.48 kWh – Hệ hòa lưới bám tải

– Thiết Bị:

– Pin Axitec solar 560wW(Hãng Đức)công nghệ : N-Tyte TOPCON:  tấm 108 (280-300m2)

– Inverter Sungrow(có trung tâm bảo hành chính hãng tại Việt Nam) :01

– Vật tư phụ kiện hoàn chỉnh

– Sản xuất trung bình được 7257kwh/Tháng

– Thời Gian Hoàn Vốn: 3 – 5 năm

– Nâng Cao Đẳng Cấp và Giá Trị Ngôi Nhà Của Bạn

– Chi Phí Vận Hành: Không, hệ thống hoạt động tự động

– Giá Khuyến Mại (VNĐ): 500.000.000 – 628.000.000 triệu

Gói 10: Hiệu Năng Sản Xuất Năng Lượng Cao

– Tiền Điện Hàng Tháng: Từ 50 triệu – 70 triệu VNĐ

– Hệ Thống Cần Đầu Tư: 70 kWh – Hệ hòa lưới bám tải

– Thiết Bị:

– Pin Axitec solar 560w(Hãng Đức)công nghệ : N-Tyte TOPCON:  tấm 125 (340-370m2)

– Inverter Sungrow(có trung tâm bảo hành chính hãng tại Việt Nam) :01

– Vật tư phụ kiện hoàn chỉnh

– Sản xuất trung bình được 8400kwh/Tháng

– Thời Gian Hoàn Vốn: 3 – 5 năm

– Nâng Cao Đẳng Cấp và Giá Trị Ngôi Nhà Của Bạn

– Chi Phí Vận Hành: Không, hệ thống hoạt động tự động

– Giá Khuyến Mại (VNĐ): 770.000.000 – 838.000.000 triệu

Gói 11: Cấp Cung Cấp Điện Ổn Định

– Tiền Điện Hàng Tháng: Từ 70 triệu – 80 triệu VNĐ

– Hệ Thống Cần Đầu Tư: 100.8 kWh – Hệ hòa lưới bám tải

– Thiết Bị:

– Pin Axitec solar 560w(Hãng Đức)công nghệ : N-Tyte TOPCON:  tấm 180 (470-500m2)

– Inverter Sungrow(có trung tâm bảo hành chính hãng tại Việt Nam) :01

– Vật tư phụ kiện hoàn chỉnh

– Sản xuất trung bình được 12.096kwh/Tháng

– Thời Gian Hoàn Vốn: 3 – 5 năm

– Chi Phí Vận Hành: Không, hệ thống hoạt động tự động

– Giá Khuyến Mại (VNĐ): 1.067.000.000 – 1.161.000.000 triệu

 Gói 12: Tiết Kiệm Năng Lượng Cho Ngôi Nhà

– Tiền Điện Hàng Tháng: Từ 2 triệu – 3 triệu VNĐ

– Hệ Thống Cần Đầu Tư: 5.04 kWh – Hệ lưu trữ

– Thiết Bị:

– Pin Axitec solar 560W(Hãng Đức)công nghệ : N-Tyte TOPCON: 9 tấm. (25-30m2)

– Inverter Goodwee (có trung tâm bảo hành chính hãng tại Việt Nam) :01

-Pin lưu trữ lithimium Pylontech (Bảo hành lên đến 10 năm chính hãng tại Việt Nam )

– Vật tư phụ kiện hoàn chỉnh

– Sản xuất trung bình được 748kwh/Tháng

– Thời Gian Hoàn Vốn: 5 – 8 năm

– Nâng Cao Đẳng Cấp và Giá Trị Ngôi Nhà Của Bạn

– Chi Phí Vận Hành: Không, hệ thống hoạt động tự động

– Giá Khuyến Mại (VNĐ): 125.000.000 triệu

Gói 13: Lắp Đặt Hiệu Quả và Tiết Kiệm

– Tiền Điện Hàng Tháng: Từ 4 triệu – 5 triệu VNĐ

– Hệ Thống Cần Đầu Tư: 10.08 kWh – Hệ lưu trữ

– Thiết Bị:

Pin Axitec solar 560W(Hãng Đức)công nghệ : N-Tyte TOPCON: 18 tấm. (50-70m2)

– Inverter Goodwee (có trung tâm bảo hành chính hãng tại Việt Nam) :01

-Pin lưu trữ lithimium Pylontech (Bảo hành lên đến 10 năm chính hãng tại Việt Nam )

– Vật tư phụ kiện hoàn chỉnh

– Sản xuất trung bình được 1510kwh/Tháng

– Thời Gian Hoàn Vốn: 5 – 8 năm

– Nâng Cao Đẳng Cấp và Giá Trị Ngôi Nhà Của Bạn

– Chi Phí Vận Hành: Không, hệ thống hoạt động tự động

– Giá Khuyến Mại (VNĐ): 245.000.000 triệu

Vui lòng liên hệ với Quang Thanh Solar qua số điện thoại 0909 69 1706 để biết thêm chi tiết về các gói lắp đặt năng lượng mặt trời và để nhận tư vấn về gói phù hợp với nhu cầu và ngân sách của bạn.

Chính sách bảo hành tại Quang Thanh Solar

Dưới đây là chính sách bảo hành cho các gói lắp đặt năng lượng mặt trời tại Quang Thanh Solar:

1. Bảo Hành Tấm Pin:

– Bảo hành kỹ thuật trong vòng 15 năm.

– Hiệu suất tấm pin được bảo hành trong vòng 30 năm, với hiệu suất trên 87.4%.

2. Bảo Hành Inverter:

– Bảo hành inverter trong vòng 5 năm kể từ ngày đưa vào sử dụng.

3. Bảo Hành Tủ Điện Tích Hợp và Bộ Giám Sát:

– Bảo hành tủ điện tích hợp và bộ giám sát trong vòng 12 tháng.

4. Bảo Hành Pin Lưu Trữ Lithium (Nếu Áp Dụng):

– Bảo hành pin lưu trữ lithium Pylontech trong vòng lên đến 10 năm tại chính hãng tại Việt Nam.

Chú ý rằng thời gian bảo hành có thể thay đổi hoặc được điều chỉnh bởi Quang Thanh Solar mà không cần thông báo trước. Để biết thêm chi tiết về các điều khoản cụ thể của chính sách bảo hành và để đảm bảo bạn hiểu rõ và đồng ý với các điều khoản này, bạn nên liên hệ trực tiếp với Quang Thanh Solar qua số điện thoại 0909 69 1706.

Trong bài viết trên, chúng ta đã tìm hiểu về các gói lắp đặt năng lượng mặt trời tại Quang Thanh Solar. Các gói này được thiết kế để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của các hộ gia đình và doanh nghiệp khác nhau: từ những gói có công suất nhỏ hơn, phù hợp cho ngôi nhà cá nhân, đến những gói lớn hơn dành cho doanh nghiệp hay ngôi nhà có nhu cầu năng lượng cao hơn. Để biết thông tin chi tiết và cập nhật nhất về các gói lắp đặt và chính sách bảo hành của Quang Thanh Solar, liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0909 69 1706 để được tư vấn tốt nhất và lựa chọn gói lắp đặt năng lượng mặt trời phù hợp với nhu cầu và ngân sách của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *